• darkblurbg
 • darkblurbg
 • darkblurbg
 • darkblurbg

Voorwaarden inschrijving

 • Een seizoen bestaat uit 10 maanden en loopt van september tot en met juni.
 • Tijdens uw lidmaatschap bent u jaarlijks gehouden tot het betalen van contributie.
  Wanneer u in de loop van een seizoen lid wordt, bent u slechts gehouden tot het
  betalen van de resterende maanden van het seizoen. Bijvoorbeeld: U wordt lid in
  december, dan betaald u 6/10 deel.
 • Uw lidmaatschap wordt, tot beëindiging ervan, stilzwijgend verlengd voor ieder
  volgend seizoen. Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk bij het
  secretariaat te geschieden vóór 1 juli van ieder jaar. Indien u uw lidmaatschap opzegt
  op of na de genoemde datum, bent u gehouden tot het betalen van het gehele seizoen.
 • Met het aanvaarden (=door te betalen) van dit lidmaatschap gaat u akkoord met de
  hoogte van het contributiebedrag en de wijze van betaling geldende binnen de
  vereniging. Het moment waarop de betaling ontvangen is door de vereniging is de
  datum van aanvang van mijn lidmaatschap. Door het lidmaatschap aan te vragen/te
  aanvaarden gaat u akkoord met de Statuten van de vereniging en zal u deze naleven.
 • U zult alle verdere verplichtingen nakomen die omschreven staan in de statuten en
  het huishoudelijk reglement van P.B.C. Boomgaardshoek. Hierin is onder andere
  opgenomen dat u automatisch toestemming geeft tot het publiceren van foto’s etc. op
  de website en in overige media. De statuten en het reglement zijn op te vragen bij het
  bestuur en beschikbaar via onze website.
 • Leden onder de 18 jaar moeten dit formulier door één van de ouders/verzorgers
  laten ondertekenen.
 • U wordt na inschrijving aangemeld als lid van Badminton Nederland.
 • P.B.C. Boomgaardshoek is onder geen beding aansprakelijk voor materiële en/of
  letselschaden welke ontstaan aan leden en/of bezoekers van P.B.C. Boomgaardshoek.
 • Inschrijfgeld bedraagt € 10,00 en dient te worden voldaan met het eerste
  contributiegeld.
 • Als u kiest voor betaling in meerdere termijnen dienen de automatische
  incassokosten (€11,25) te worden voldaan met het eerste contributiegeld.

NUTTIGE INFORMATIE

Materialen
Een badminton uitrusting bestaat uit sportkleding, een racket en goede schoenen.
Het aardige van badminton is dat een goede uitrusting heus niet duur hoeft te zijn. Er zijn
wel een aantal dingen waar je goed op moet letten tijdens de aanschaf.

Schoenen
Goede badmintonschoenen kunnen veel blessures voorkomen en zijn de basis voor goed
voetenwerk. Badmintonschoenen hebben een vlakke en stugge zool, waardoor veel grip met
het vloeroppervlak is in alle richtingen.
Tijdens het badmintonspel worden veel voor- en achterwaartse bewegingen gemaakt en
daarom moeten schoenen stevig te zijn op de neus en op de hiel. Daarnaast moet een extra
versteviging zijn aangebracht van de kleine teen tot aan de middenvoet, omdat er ook veel
zijwaartse bewegingen worden gemaakt.

Tips bij de aankoop van badmintonschoenen:
- Geen zwarte zolen (zwarte zolen zijn in sporthallen niet toegestaan);
- Goede bescherming neus van de schoen;
- De schoenen moeten een goede dempende werking hebben;
- De schoen moet flexibel zijn tussen de middenvoet en de tenen;
- Let op een goede pasvorm, zowel in de lengte als in de breedte.

Racket
Over rackets is heel veel te vertellen. Badmintonrackets bestaan uit een frame en
bespanning.

Gewicht
Het gewicht van een racket varieert tegenwoordig tussen de 80 en 100 gram. Het voordeel
van een licht racket is dat deze goed en snel hanteerbaar zijn. Het nadeel van een licht
racket is dat deze minder stabiel zijn en dat er meer kracht nodig is om een shuttle snelheid
mee te geven.

Bespanning
Wat belangrijk is, is hoe strak de bespanning is (aantal kilogrammen). Een strakke
bespanning wordt veelal gebruikt door spelers die veel kracht hebben (10 a 11 kg). Wanneer
iemand wat minder hard slaat, kan het beste gekozen worden voor een wat slappere
bespanning (8 a 9 kg).

Tips bij de aankoop van een badmintonracket:
- Koop een racket van een bekend badmintonmerk (Yonex, Karakal, Carlton, Victor);
- Kies niet voor een te licht racket en bij voorkeur voor een flexibel racket;
- U kunt voor verdere vragen en/of opmerkingen uiteraard terecht bij het bestuur.