• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

Net als vele andere verenigingen bestaat ook onze vereniging dankzij een hoop vrijwilligers. 
Wie zijn deze vrijwilligers die een bestuursfunctie hebben of in de commissies een rol hebben? 

Het bestuur

V.l.n.r.

Bert (voorzitter), Monique (secretaris), Marjo (penningmeester), Stephanie, Michiel

De jeugdcommissie

V.l.n.r.

Rianne, Mark, Paul, Ruud, Barbara, Yvan 

De barcommissie 

V.l.n.r.

Marco, Petra, Ruud, Paul, Rinus

De feestcommissie

 V.l.n.r.

Rianne, Silvia, Natalie

De technische commissie

V.l.n.r.

Marjo, Michiel

De toernooi commissie

V.l.n.r.

Silvia, Marjo, Monique