• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

Net als vele andere verenigingen bestaat ook onze vereniging dankzij een hoop vrijwilligers. 
Wie zijn deze vrijwilligers die een bestuursfunctie hebben of in de commissies een rol hebben? 

Het bestuur

V.l.n.r.

Bert (voorzitter), Monique (secretaris), Marjo (penningmeester), Stephanie, Michiel, David

De jeugdcommissie

V.l.n.r.

Ron, Kelly, Rianne, David, Mark, Paul

De barcommissie 

V.l.n.r.

Marco, Petra, Ruud, Rinus, Paul

De feestcommissie

 V.l.n.r.

Rianne, Sylvia, Natalie

Foto's volgen

De technische commissie

V.l.n.r.

Ron, Marjo, Michiel

De toernooi commissie