• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

Wij spelen in het Sporthal Boomgaardshoek gelegen aan de Akkerwinde 1 (naast Dirk v / d Broek). Wil je nog even kijken naar onze vereniging?

Wanneer spelen wij?

Dinsdag: 19:00 - 20:00 (jeugd) 
Dinsdag: 20:00 - 22:00 (volwassenen)
Vrijdag: 18:00 - 20:00 (jeugd)
Vrijdag: 20:00 - 22:00 (volwassenen)
Zondag: 10:00 - 14:00 of 11:00 - 13:00 (jeugd & volwassenen)
Check altijd de kalender voor actuele speeltijden

Denk je na om badminton bij ons te komen spelen? Voordat je beslist om een ​​lidmaatschap aan te gaan kan je altijd eerst twee keer gratis komen proefspelen. Je kunt je hiervoor aanmelden door een mail te sturen naar info@pbcboomgaardshoek.nl. Het badmintonseizoen start in september en stopt eind juni. PBC Boomgaardshoek biedt verschillende soorten soorten lidmaatschappen aan: 

De volgende tarieven gelden voor lidmaatschap voor seizoen 2021-2022.

Regulier lidmaatschap volwassenen

€ 258 voor volwassenen (met bardiensten)
€ 283 voor volwassenen (zonder bardiensten)

Optioneel: 

Bij deelname aan de competitie wordt een teambijdrage in rekening gebracht. Het teamgeld voor de najaarscompetitie bedraag €25 (per persoon) en voor de voorjaarscompetitie €45 (per team). 

Indien je deelneemt aan een team waar gespeeld wordt met veren is er een verentoeslag van €50 voor de najaarscompetitie en €25 voor de voorjaarscompetitie. 

Regulier lidmaatschap jeugd (tot en met 18 jaar)

Abonnement 1: €168 (er kan gespeeld worden op vrijdag en zondag) 
Abonnement 2: €219 (er kan gespeeld worden op dinsdag, vrijdag en zondag)

Het kennismakingsabonnement (alleen voor volwassenen)
€55 voor twee maanden badmintonnen

De strippenkaart  (alleen voor volwassenen)
€65 voor 10 keer badmintonnen (met 1x bardienst)
€75 voor 10 keer badmintonnen (zonder bardienst)

Studentenabonnement
€130, - (alleen voor studenten)

Met het studentenabonnement mag gespeeld worden op vrijdag en zondag.
Voor het reguliere lidmaatschap (volwassenen & jeugd) en het studentenabonnement wordt eenmalig €10 aan inschrijfkosten gehanteerd.
Wil je liever een kennismakingsabonnement of een strippenkaart? Lees hier de 'spelregels'.
Uitgebreide informatie over spelregels, voorwaarden van lidmaatschap, kosten van het lidmaatschap en activiteiten van onze vereniging kun je vinden in 'algemene informatie'.
De contributie wordt via een automatische incasso eind september of begin oktober geïnd.

Opzeggen lidmaatschap

Het lidmaatschap is gebonden aan een seizoen, waardoor de opzegging geldt voor het nieuwe seizoen. Het opzeggen dient schriftelijk te gebeuren voor 1 juli van ieder jaar. Een korte mail kan gericht worden aan het secretariaat (info@pbcboomgaardshoek.nl). Waar het lidmaatschap kan worden opgezegd, dient aan de contributieverplichtingen te zijn voldaan. Indien niet op tijd is opgezegd, ontstaat er weer een betalingsverplichting voor het gehele nieuwe seizoen.

Bardienst

Wij hebben de bar in onze eigen beheer, en dat levert veel voordelen op! Zo kunnen we de contributie lager houden en hebben we kunnen we zelf bepalen wat we willen verkopen en hoe lang we open zijn. 

Maar wat betekent dat voor jou als lid?

We verwachten van je dat je een paar keer per jaar (ca 3x) achter de bar staat als stralend verkooppunt voor de vereniging. Een rustige dinsdag of een drukkere vrijdag of zondag. Achter de bar staat een map met daarin alles wat je moet weten. Hoe de pin werkt bijvoorbeeld. Hoe de frituur werkt. Hoe je moet afsluiten. Omdat we ook alcohol schenken dienen de leden die bardienst hebben een IVA (Instructie Verantwoord Alcohol schenken) certificaat te hebben. Dit klinkt heel groot, maar het is een online training die ongeveer een half in beslag neemt.

Clubkleding

Bij PBC Boomgaardshoek hebben wij clubkleding. De competitiespelers zijn verplicht in het clubshirt te spelen. Ook kunnen recreanten clubkleding bestellen. Klik hier om naar de bestelpagina te gaan. 

Vertrouwenscontactpersoon

PBC Boomgaardshoek heeft een vertrouwenscontactpersoon. We vinden het belangrijk dat leden met problemen bij een onafhankelijk persoon terecht kunnen. Mariëtte Venekamp is voor de vereniging de vertrouwenscontactpersoon. Je kan haar in de zaal spreken van een mail sturen naar VCP@pbcboomgaardshoek.nl . Alle zaken die je met Mariëtte bespreekt worden vertrouwelijk behandeld. Klik hier om meer over Mariëtte te lezen en waarvoor je bij haar terecht kan.    

Privacyverklaring

PBC Boomgaardshoek hecht er waarde aan, op een vertrouwelijke manier met privacygegevens om te gaan. In onze privacyverklaring leggen wij uit hoe wij met jouw persoonsgegevens om te gaan. U kunt hier onze privacyverklaring inzien 

Beleid PBC Boomgaardshoek

Het beleid van onze vereniging wordt twee keer per jaar vastgesteld met de leden in de Algemene Ledenvergadering (ALV). Notulen van deze vergaderingen zijn op te vragen bij het bestuur. 
Klik hier voor de statuten van de vereniging. 

Huishoudelijk reglement

De vereniging heeft een huishoudelijk reglement in aanvulling op de statuten. In het reglement staan ​​afspraken en worden de taken van bestuurs- en commissieleden beschreven. 
Klik hier voor het huishoudelijk reglement (ook aanwezig in de sporthal).